Nedenstående personer er med i BBU’s bestyrelse:
Formand: Asbjørn Kristensen
Bestyrelsesmedlem: Mette Engh
Bestyrelsesmedlem: Frank Andersen

Alle er valgt af lokalforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem i København

Forældrerepræsentanter er: Siri Engstrøm