Fritidscenter Islands Brygge

SKOLE OG FRITIDSHJEM/KLUB:
Kære forældre

Klubben åbner igen mandag den 20-04, men på en helt anden måde end
normalt

Der vil kun være en klasse ad gangen hos os og det er skolen på is-
landsbrygge der styrer hvem der kommer hvornår. Planer nu er at der

kommer en ny klasse hver dag og så skal være der fra kl 8:00 til kl
16:00.
Vi vil både have personale i klubben og på skolen mens alt det her
står på.
Vi kan desværre ikke tage imod de børn som ikke går på Islands
Brygge skole.
Vi er i fuld gang med at gøre klar til at åbne igen. Vi glæder os
til at se jer igen – både børn og voksne.
Med de sidste 4 ugers lukning har vi i fællesskab gjort vores til
at holde corona-smitten nede, og vi har været med til, at vi nu
står et sted, hvor regeringen har besluttet at åbne samfundet
skridt for skridt.
Der er mange ting, der skal på plads, så genåbningen bliver
sundhedsmæssig forsvarlig og tryg for alle. Sundhedsstyrelsen har

udsendt en lang række krav om f.eks. lokaler, faste grupper, hygi-
ejne og rengøring, som vi skal overholde for at få lov til at åbne.

De mange krav betyder, at det bliver en meget anderledes hverdag,

vi kommer tilbage til, med andre aktiviteter, andre rutiner, ny op-
deling af lokaler og meget andet. Fordi det er så vigtigt at holde

god afstand, er vi pålagt at have dobbelt så meget plads per barn.

13. april 2020

Børne- og Ungdomsforvaltningen 2/2

En ny hverdag
Vi er pålagt mange krav fra Sundhedsstyrelsen, og hverdagen bliver
derfor ikke, som I kender den. I vil opleve en gradvis opstart med
små, faste børnegrupper, meget tid ude og en stor fokus på hygiejne
og håndvask for alle.

Inden vi åbner, vil I få besked om det praktiske omkring afleve-
ring, hentning, mad, hygiejne og de andre nye rutiner, som vi skal

vænne os til.
Husk at syge børn ikke må komme i institutionen. Vi håber, at I
alle vil have en ekstra stor fokus på at holde børn hjemme, hvis de
har de mindste tegn på sygdom.
Hvis du eller dit barn er i en særlig risikogruppe, og du er i
tvivl om, dit barn kan starte igen, skal du tale med din læge.
Mere information
• Information til forældre fra Sundhedsstyrelsen:

www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Brev-til-foraeldre-i-forbindelse-
med-genaabning

• Film til børn om åbning af institutionen:

www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Film_-Corona-nyt—Saadan-gaar-
vi-i-boernehave-igen

Vi glæder os rigtig meget til at se jeres børn igen og sammen skabe
en tryg hverdag for alle.
Vi ved, at vi kommer til at stå med udfordringer, som vi endnu ikke
kender svarene på. Vi håber derfor, at vi i fællesskab kan finde
løsninger undervejs.

HUSK
• Træn gerne håndvask og god hygiejne med jeres børn derhjemme.

Mvh Personalet i Klubben.